Prevodilac za ruski jezik

Prevodilačka agencija LEXICA sa svojim prevodiocima za ruski jezik pruža sve vrste usmenih i pisanih prevoda. Angažujte našeg prevodioca za ruski jezik kada Vam je potrebno prevođenje sa srpskog na ruski ili sa ruskog na srpski jezik. Svojim znanjem i umećem, naši prevodioci za ruski jezik doprineće kvalitetnoj prezentaciji Vaše firme ili uspešnosti poslovnih sastanaka.

Takođe, direktno prevodimo sa ruskog na engleski jezik, kao i sa engleskog na ruski jezik. Isti jezički par prevodimo i simultano, bez releja. Ovakav način omogućava preciznije prevođenje i značajnu finansijsku uštedu klijentima (relej je prevođenje između dva jezika, preko trećeg sa osetnim gubitkom u kvalitetu budući da nužno dolazi do većeg kašnjenja u prevodu i mogućnosti za greške).

Za odgovore na sva pitanja pozovite ili pošaljite poruku.