Sudski tumač za francuski jezik

Francuski jezik je uz engleski i nemački, jedan od tri radna jezika koje koristi Evropska komisija. Po pravilu se od predsednika Evropske komisije očekuje da tečno govori francuski jezik zato što je Francuska jedna od zemalja osnivača a glavno sedište institucija EU je Brisel, frankofonski grad.

Francuski jezik je deo indoevropske porodice romanskih jezika, kojim se govori u preko 57 zemalja dok je u 28 država priznat kao službeni jezik. Van francuskog govornog područja, francuski se najviše uči u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Rumuniji i zemljama Mediterana.
Smatra se da francuski jezik vodi poreklo još iz I veka pre nove ere, kada su Gali naselili ovu teritoriju. Sa dolaskom Rimljana i širenjem latinskog jezika mešali su se dijalekti i tako je započeo razvoj francuskog jezika. U XVII veku Francuska je postala kolonijalna sila, te je ovaj jezik je prešao govorne granice sopstvene zemlje i postao jezik diplomatije. Čak je i u Engleskoj jedno vreme francuski imao status službenog jezika.

Kako su se stvari na političkoj i ekonomskoj sceni menjale, engleski jezik je potiskivao značaj francuskog, što je dovelo do pada interesovanja za francuskim jezikom. Zato je obrazovan Visoki komitet za odbranu i širenje francuskog jezika. Međutim, tek je nakon stvaranja Visokog saveta Frankofonije 1984. godine ponovo vraćen značaj francuskog jezika i postepeno rastao broj govornika. Francuski je lep, bogat i melodičan jezik koga često nazivamo i jezikom ljubavi.

Prevodilačka agencija LEXICA sa svojim prevodiocima i ovlašćenim sudskim tumačima za francuski jezik pruža sve vrste usmenih i pisanih prevoda. Angažujte našeg prevodioca za francuski jezik kada Vam je potrebno prevođenje sa srpskog na francuski ili sa francuskog na srpski jezik.

Sudski tumač za francuski jezik stoji Vam na raspolaganju pri overi potpisa pred nadležnim organima.

Prilikom sklapanja braka, ukoliko je jedan od supružnika strani državljanin koji ne govori srpski jezik, obavezno je prisustvo ovlašćenog sudskog tumača na dan zakazivanja venčanja kao i na sam dan venčanja.

  • prevod sa francuskog na srpski jezik
  • prevod sa srpskog na francuski jezik
  • prevod sa francuskog na engleski jezik
  • prevod sa engleskog na francuski jezik
  • lektura i korektura tekstova na francuskom jeziku
  • usmeno prevođenje sa francuskog na srpski jezik
  • usmeno prevođenje sa srpskog na francuski jezik
  • prevod sa overom sudskog tumača za francuski jezik
  • prisustvo sudskog tumača za francuski jezik

Za odgovore na sva pitanja pozovite ili pošaljite poruku.