Sudski tumač za italijanski jezik

Italijanski jezik je nastao je od latinskog jezika, piše se latinicom i sadrži 21 slovo. Spada u grupu romanskih jezika i službeni je jezik u Italiji, San Marinu i u švajcarskim kantonima Tičino i Graubinden. Koristi se kao drugi službeni jezik u Vatikanu i u slovenačkim primorskim opštinama Piran, Koper i Izola. U širokoj je primeni na Malti, gde je bio jedan od službenih jezika do 1934. god. kada ga je zamenio engleski jezik. U Italiji postoji čitava lepeza dijalekata i svaki region ima sopstveni dijalekat, koji je ponekad toliko različit od standardnog italijanskog da je jedva razumljiv. 

Standardni italijanski jezik je toskanski dijalekt iz okoline Firence, Pize i Sijene. Toskanski dijalekt se nametnuo iz razloga kulturnog presiža. Najznačajniji pisci Srednjeg veka Dante, Petrarka i Bokačo, stvarali su na ovom dijalektu. To je jezik grada Firenze, poznatog po božanstvenoj arhitekturi i dugoj istoriji prosperiteta. Italijanski jezik je vekovima bio međunarodni jezik umetnosti i kuture. Dante Aligijeri je imao poseban uticaj na spajanje jezika južne Italije sa toskanskim dijalektom. Uskoro se pojavila potreba za standardizacijom jezika, te je toskanski prihvaćen kao osnova, a Akademija dela Kruska je izdala prvi italijanski rečnik 1612. godine. Svi savremeni evropski jezici imaju deo rečnika koji je potekao iz italijanskog, a odnosi se na muziku i likovnu umetnost. Standardna italijanska gramatika je nastala u doba Renesanse koja je jedan od najkreativnijih razdoblja u književnosti i umetnosti, naročito u Italiji. Među najpoznatijim pripadnicima rane faze renesanse bili su Mazačo, Donatelo, Filipo Brunaleski, a pripadnici kasne faze Leonardo da Vinči, Mikelanđelo Buanaroti i Rafaelo Santi. Pojavom globalizacije, italijanski jezik je prihvatio brojne pozajmljenice, najviše iz engleskog, francuskog i španskog jezika.

Prevodilačka agencija LEXICA sa svojim prevodiocima i sudskim tumačima za italijanski jezik pruža sve vrste usmenih i pisanih prevoda. Angažujte našeg prevodioca za italijanski jezik kada Vam je potrebno prevođenje sa srpskog na italijanski ili sa italijanskog na srpski jezik.

Sudski tumač za italijanski jezik stoji Vam na raspolaganju pri overi potpisa pred nadležnim organima.

Prilikom sklapanja braka, ukoliko je jedan od supružnika strani državljanin koji ne govori srpski jezik, obavezno je prisustvo ovlašćenog sudskog tumača na dan zakazivanja venčanja kao i na sam dan venčanja.

 • prevod sa italijanskog na srpski jezik
 • prevod sa srpskog na italijanski jezik
 • prevod sa italijanskog na engleski jezik
 • prevod sa engleskog na italijanski jezik
 • prevod sa italijanskog na španski jezik
 • prevod sa španskog na italijanski jezik
 • prevod sa italijanskog na ruski jezik
 • prevod sa ruskog na italijanski jezik
 • prevod sa italijanskog na slovenački jezik
 • prevod sa slovenačkog na italijanski jezik
 • lektura i korektura tekstova na italijanskom jeziku
 • usmeno prevođenje sa italijanskog na srpski jezik
 • usmeno prevođenje sa srpskog na italijanski jezik
 • prevod sa overom sudskog tumača za italijanski jezik
 • prisustvo sudskog tumača za italijanski jezik

Za odgovore na sva pitanja pozovite ili pošaljite poruku.