Sudski tumač za mađarski jezik

Mađarski je službeni jezik Republike Mađarske, jedan od šest službenih jezika Vojvodine, kao i u delovima Rumunije i Republike Slovenije. Kao maternji jezik govori ga petnaest miliona ljudi. Mađarski pripada ugro-finskoj grupi uralskih jezika. Pismo je latinica, prilagođena i obogaćena dodatnim karakterima. Mađarski jezik ima mnogo zajedničkih reči sa srpskim, a mnoge reči su preuzete iz turskog i nemačkog jezika. To je kompleksan jezik koji ima veliki broj padeža (lingvisti se ne slažu oko tačnog broja, ali se smatra da taj broj iznosi 18 padeža), imenice nemaju rod a jedna imenica može da ima i preko 200 oblika, red reči je proizvoljan, često se izostavljaju lične zamenice i ne postoji glagol “imati” što dodatno otežava njegovo učenje i razumevanje.

Prevodilačka agencija LEXICA sa svojim prevodiocima i ovlašćenim sudskim tumačima za mađarski jezik pruža sve vrste usmenih i pisanih prevoda. Angažujte našeg prevodioca za mađarski jezik kada Vam je potrebno prevođenje sa srpskog na mađarski ili sa mađarskog na srpski jezik. Svojim znanjem i umećem, naši prevodioci za mađarski jezik doprineće kvalitetnoj prezentaciji Vaše firme ili uspešnosti poslovnih sastanaka.

Sudski tumač za mađarski jezik stoji Vam na raspolaganju pri overi potpisa pred nadležnim organima. Prilikom sklapanja braka, ukoliko je jedan od supružnika strani državljanin koji ne govori srpski jezik, obavezno je prisustvo ovlašćenog sudskog tumača na dan zakazivanja venčanja kao i na sam dan venčanja.

 • prevod sa mađarskog na srpski jezik
 • prevod sa srpskog na mađarski jezik
 • usmeno prevođenje sa srpskog na mađarski jezik
 • usmeno prevođenje sa mađarskog na srpski jezik
 • prevod sa overom sudskog tumača za mađarski jezik
 • prisustvo sudskog tumača za mađarski jezik

 

Zanimljivosti:

 • Mađarska je formirana 896. godine i predstavlja jednu od najstarijih država u Evropi.
 • Dinar je bio prva novčana moneta kojom su se služili Mađari (1000-1760. godine)
 • Mađarska poseduje najveći sistem termalnih izvora, i najveće termalno jezero na svetu (Heviz).
 • Mađarska ima 10 nacionalnih parkova, 145 rezervata prirode i 35 zaštićenih predela.
 • Najviši vrh Mađarske visok je samo 1014m.
 • Zsolnay i Herendy su imena svetski cenjenog porcelana sa tradicionalnim motivima. 

  

Prevod sa madjarskog na srpski | Prevod sa srpskog na madjarski | Madjarsko srpski prevod | Srpsko madjarski prevod

Za odgovore na sva pitanja pozovite ili pošaljite poruku.