Sudski tumač za poljski jezik

Poljski jezik pripada grupi zapadnoslovenskih jezika koji su deo indoevropskih. Nastao je od praindoevropskog jezika. Poljski je maternji jezik za oko pedeset miliona ljudi koji žive u Poljskoj kao i za Poljake koji žive van granica Poljske. Savremeni poljski je nastao od dijalekata koji se koriste u Velikopoljskoj i Malopoljskoj, u manjem stepenu u Mazovšu i u drugim regionima. Na poljski jezik uticali su drugi jezici, među kojima su najvažniji: latinski, nemački, češki, italijanski, engleski, francuski, ruski i ukrajinski u graničnom pojasu.

Pod rimskom vladavinom veliki uticaj imao je latinski a od 12. veka nemački jezik. Padom pod komunistički režim, vidljiv je i ruski uticaj u razvoju poljskog jezika. Poljska je u ratovima izgubila svoju teritoriju i nezavisnost što se posebno odrazilo na jezik i književnost. Poslednji uticaj je imala Rusija, kada je Poljska pala pod komunistički režim. Tek u 19. veku, nakon što je Poljska vratila nezavisnost, počela je da cveta literatura, da se vraća nacionalni identitet, razvija jezik i kultura. Poljska postaje NATO članica a 2004. godine ulazi u EU, čime poljski jezik postaje jedan od njihovih službenih jezika.

Izučavanje poljskog jezika u Srbiji ima dugu tradiciju. Poljski jezik je prvi počeo da predaje Đura Daničić na beogradskom Liceju u okviru predavanja iz srpskog jezika i slovenske filologije. Sistematsko izučavanje poljskog jezika počinje 1895. godine kada je Radovan Košutić počeo držati predavanja iz ruskog, poljskog i češkog jezika. Iste godine se osniva Katedra za slovenske jezike i književnosti (današnji Odsek za slavistiku). Zasluga što su se počeli izučavati i drugi slovenski jezici (a ne samo ruski), pripada Stojanu Novakoviću, tadašnjem ministru prosvete i profesoru Velike škole. Prof. Radovan Košutić 1898. godine objavljuje Gramatiku poljskog jezika i za to dobija počasni doktorat Jagjelonskog univerziteta u Krakovu 1900. godine.

Prevodilačka agencija LEXICA sa svojim prevodiocima i sudskim tumačima za poljski jezik pruža sve vrste usmenih i pisanih prevoda. Angažujte našeg prevodioca za poljski jezik kada Vam je potrebno prevođenje sa srpskog na poljski ili sa poljskog na srpski jezik.

Sudski tumač za poljski jezik stoji Vam na raspolaganju pri overi potpisa pred nadležnim organima.Prilikom sklapanja braka, ukoliko je jedan od supružnika strani državljanin koji ne govori srpski jezik, obavezno je prisustvo ovlašćenog sudskog tumača na dan zakazivanja venčanja kao i na sam dan venčanja.

  • prevod sa poljskog na srpski jezik
  • prevod sa srpskog na poljski jezik
  • prevod sa poljskog na engleski jezik
  • prevod sa engleskog na poljski jezik
  • prevod sa overom sudskog tumača za poljski jezik

Za odgovore na sva pitanja pozovite ili pošaljite poruku.