Sudski tumač za španski jezik

Španski jezik pripada romanskoj grupi jezika, kojoj pripadaju italijanski, francuski, portugalski i rumunski jezik. Nastao je u jugozapadnoj Evropi, na Pirinejskom poluostrvu (Iberija). Razvijao se iz vulgarnog latinskog, uz uticaje baskijskog, na severu i aparskog na krajnjem jugu poluostrva.

Po rasprostranjenosti u odnosu na romanske jezike, španski je drugi po redu jezik u svetu po broju maternjih govornika i treći po korišćenju na internetu. Prema poslednjim istraživanjima ovaj jezik ima najveću stopu porasta broja govornika i smatra se da će u dogledno vreme prestići i engleski jezik.

Prva etapa stardardizovanog španskog jezika baziranog na kastiljanskom dijalektu počinje 1200 god. kada kralj Kastilje i Leona Alfonso X Mudri, poznat i kao kralj erudit (lat. učenjak), daje zadatak jezikoslovcima sa svog dvora da prevedu Bibliju te djela iz astronomije, istorije i prava. Drugi značajniji trenutak u razvoju jezika koji se pretvara u književni, desio se 1492. godine koja je označila špansku istoriju, kako Kolumbovim otkrićem Amerike i preuzimanjem Granade, tako i izdavanjem prve gramatike kastiljanskog jezika čiji je autor bio Elio Antonio de Nebriha koji je, takođe i autor kastiljansko-latinskog rečnika Vokabularijum. Postoje razlike u leksici među različitim verzijama španskog, pre svega u rečima iz svakodnevnog govora. Tako ono što je u Španiji “un plátano“ , u Argentini je “una banana“, u Venecueli “un cambur“ a u nekim drugim hispanskim zemljama “un guineo“.

To je jezik na kome se pevaju temperamentne španske pesme, na kojem je Migel de Servantes, preko Don Kihota, pokušao da se bori sa vetrenjačama, a Lorka pisao najdivnije ljubavne stihove. Jezik na kojem “ole” u koridi najsnažnije zvuči. Koristile su ga slavne španske ličnosti, među kojima i Salvador Dali, jedan od najkreativnijih slikara svog vremena.

Prevodilačka agencija LEXICA sa svojim prevodiocima i sudskim tumačima za španski jezik pruža sve vrste usmenih i pisanih prevoda. Angažujte našeg prevodioca za španski jezik kada Vam je potrebno prevođenje sa srpskog na španski ili sa španskog na srpski jezik.

Sudski tumač za španski jezik stoji Vam na raspolaganju pri overi potpisa pred nadležnim organima.

Prilikom sklapanja braka, ukoliko je jedan od supružnika strani državljanin koji ne govori srpski jezik, obavezno je prisustvo ovlašćenog sudskog tumača na dan zakazivanja venčanja kao i na sam dan venčanja.

 • prevod sa španskog na srpski jezik
 • prevod sa srpskog na španski jezik
 • prevod sa španskog na engleski jezik
 • prevod sa engleskog na španski jezik
 • prevod sa španskog na italijanski jezik
 • prevod sa italijanskog na španski jezik
 • prevod sa španskog na ruski jezik
 • prevod sa ruskog na španski jezik
 • lektura i korektura tekstova na španskom jeziku
 • usmeno prevođenje sa španskog na srpski jezik
 • usmeno prevođenje sa srpskog na španski jezik
 • prevod sa overom sudskog tumača za španski jezik
 • prisustvo sudskog tumača za španski jezik

Za odgovore na sva pitanja pozovite ili pošaljite poruku.