Sudski tumač za nemački jezik

Nemački jezik spada u grupu germanskih jezika. To je maternji jezik najvećeg broja stanovnika Evropske unije. Nemačkim jezikom se govori u Nemačkoj, Austriji, Lihtenštajnu, u dve trećine Švajcarske, u dve trećine provincije Južni Tirol u Italiji, istočnim kantonima Belgije i u pograničnim delovima Danske.

Nemački jezik je pisan latiničnim alfabetom, pored standardnih 26 latiničnih znaka, nemački poseduje tri samoglasnika sa preglasima: ä, ö i ü, kao i poseban znak za "ss" (ß), koji se koristi posle dugih samoglasnika i diftonga.

Prvi tragovi nemačkog jezika se mogu pratiti od I veka pre nove ere, kada su germanska plemena sa severa Evrope krenula da se šire po centralnim delovima Evrope. Doprli su do Rima i stavili tačku na postojanje tog hiljadugodišnjeg carstva. Vremenom su počeli da stvaraju i svoje države (Franačku državu) a zatim čitav niz malih država, sa izuzetkom Austrougarske monarhije, koja se sa lozom Habzburgovaca, jako dugo vladala velikim delom Evrope, i dosta doprinela širenju nemačkog jezika i kulture. Na teritoriji današnje Nemačke, jezik koji je bio u upotrebi veoma se razlikovao od mesta do mesta, tako da je bilo teško, gotovo nemoguće komunicirati sa stanovnicima iz različitih krajeva Nemačke.

Reformator i osnivač protestantske crkve, Martin Luter, je svojim prevodom Biblije na nemački jezik u mnogome doprineo radu na standardizaciji jezika, poznatijeg kao Hochdeutsch. To je jezik, koji se danas koristi za komunikaciju u svim medijima a knjige se pišu po standardima Hochdeutsch-a. Kao osnova su uzeti dijalekti iz središnjeg dela Nemačke. Važno je napomenuti da su gotovo do sredine 20-og veka Nemci imali svoje pismo (gotiku), koja je bila veoma zastupljena, ali danas polako pada u zaborav.

I za kraj, jedna zanimljivost. Prilikom glasanja u američkom kongresu u Filadelfiji, u procesu stvaranja mlade američke države, na temu koji jezik će biti zvanični, postoji podatak da je engleski jezik pobedio nemački samo za jedan glas.

Prevodilačka agencija LEXICA sa svojim prevodiocima i sudskim tumačima za nemački jezik pruža sve vrste usmenih i pisanih prevoda. Angažujte našeg prevodioca za nemački jezik kada Vam je potrebno prevođenje sa srpskog na nemački ili sa nemačkog na srpski jezik.

Sudski tumač za nemački jezik stoji Vam na raspolaganju pri overi potpisa pred nadležnim organima.

Prilikom sklapanja braka, ukoliko je jedan od supružnika strani državljanin koji ne govori srpski jezik, obavezno je prisustvo ovlašćenog sudskog tumača na dan zakazivanja venčanja kao i na sam dan venčanja.

  • prevod sa nemačkog na srpski jezik
  • prevod sa srpskog na nemački jezik
  • prevod sa nemačkog na engleski jezik
  • prevod sa engleskog na nemački jezik
  • lektura i korektura tekstova na nemačkom jeziku
  • usmeno prevođenje sa nemačkog na srpski jezik
  • usmeno prevođenje sa srpskog na nemački jezik
  • prevod sa overom sudskog tumača za nemački jezik
  • prisustvo sudskog tumača za nemački jezik

Za odgovore na sva pitanja pozovite ili pošaljite poruku.