Sudski tumač za nemački jezik

Mi smo prevodioci i sudski tumači sa dugogodišnjim iskustvom i opsežnim poznavanjem nemačkog jezika.

Potreban Vam je sudski tumač za nemački jezik? Pošaljite nam dokument za koji želite prevod na
mail ili nas pozovite na sledeće brojeve telefona a mi ćemo Vam odgovoriti sa cenom usluge, kao i sa rokom do kog možete očekivati da prevod bude završen. 

Viber i Whatsapp su dostupni na broju +381637717488. 

Nemački jezik spada u grupu germanskih jezika. To je maternji jezik najvećeg broja stanovnika Evropske unije. Nemačkim jezikom se govori u Nemačkoj, Austriji, Lihtenštajnu, dve trećine Švajcarske, dve trećine provincije Južni Tirol u Italiji, istočnim kantonima Belgije i pograničnim delovima Danske. 

Nemački jezik se piše latiničnim alfabetom. Pored standardnih 26 latiničnih znaka, nemački ima tri samoglasnika sa preglasima: ä, ö i ü, kao i poseban znak za „ss“ (ß), koji se koristi posle dugih samoglasnika i diftonga. 

Prvi tragovi nemačkog jezika se mogu pratiti od prvog veka pre nove ere, kada su germanska plemena sa severa Evrope krenula da se šire po centralnim delovima kontinenta. Doprli su do Rima i stavili tačku na postojanje tog hiljadugodišnjeg carstva. S vremenom su počeli da stvaraju i svoje države (Franačku državu), a zatim čitav niz malih država, sa izuzetkom Austrougarske monarhije, koja je sa lozom Habzburgovaca na čelu jako dugo vladala velikim delom Evrope i dosta doprinela širenju nemačkog jezika i kulture. Na teritoriji današnje Nemačke, jezik koji je bio u upotrebi veoma se razlikovao od mesta do mesta, tako da je bilo teško – gotovo nemoguće – komunicirati sa stanovnicima iz različitih krajeva Nemačke. 

Reformator i osnivač protestantske crkve Martin Luter je svojim prevodom Biblije na nemački jezik umnogome doprineo radu na standardizaciji jezika, poznatijeg kao Hochdeutsch. To je jezik koji se danas koristi za komunikaciju u svim medijima, a knjige se pišu po standardima Hochdeutsch-a. Kao osnova su uzeti dijalekti iz središnjeg dela Nemačke. Važno je napomenuti da su gotovo do sredine dvadesetog veka Nemci imali svoje pismo (gotiku), koje je bila veoma zastupljeno, ali danas polako pada u zaborav.

I za kraj, jedna zanimljivost. Prilikom glasanja u američkom kongresu u Filadelfiji na temu koji jezik će biti zvanični, u procesu stvaranja mlade američke države, zabeležen je podatak da je engleski jezik pobedio nemački samo za jedan glas.

Prevodilačko preduzeće LEXICA sa svojim prevodiocima i sudskim tumačima za nemački jezik pruža sve vrste usmenih i pisanih prevoda. Angažujte našeg prevodioca za nemački jezik kada vam je potrebno prevođenje sa srpskog na nemački ili sa nemačkog na srpski jezik.

Sudski tumač za nemački jezik stoji vam na raspolaganju pri overi potpisa pred nadležnim organima.

Prilikom sklapanja braka, ukoliko je jedan od supružnika strani državljanin koji ne govori srpski jezik, obavezno je prisustvo ovlašćenog sudskog tumača na dan zakazivanja venčanja kao i na sam dan venčanja.

  • prevod sa nemačkog na srpski jezik
  • prevod sa srpskog na nemački jezik
  • prevod sa nemačkog na engleski jezik
  • prevod sa engleskog na nemački jezik
  • lektura i korektura tekstova na nemačkom jeziku
  • usmeno prevođenje sa nemačkog na srpski jezik
  • usmeno prevođenje sa srpskog na nemački jezik
  • prevod sa overom sudskog tumača za nemački jezik
  • prisustvo sudskog tumača za nemački jezik

Za odgovore na sva pitanja pozovite ili pošaljite poruku.