Simultano prevođenje

Simultano prevođenje predstavlja proces tokom kojeg se paralelno odvija više različitih aktivnosti, od slušanja, preko analize sadržaja, anticipacije onoga što još nije izrečeno, prevoda na ciljni jezik i samog izgovaranja prevoda.

Simultani prevodilac (koji se obično nalazi u zvučno izolovanoj kabini) sluša govornika na izvornom jeziku preko slušalica i u realnom vremenu reprodukuje govor na ciljnom jeziku govoreći u mikrofon. Slušaoci prate izlaganje govornika u prevodu na ciljni jezik preko slušalica. Prevodilac ne sme značajno zaostati za govornikom pa ovaj metod iziskuje puno prakse i visoku koncentraciju. Jedan prevodilac može kvalitetno da prevodi 30-40 minuta, u zavisnosti od težine i intenzivnosti prevoda. Pravilnikom je propisano da standardni radni dan simultanih prevodilaca iznosi šest sati. Za jedan veliki skup, kao što je međunarodni kongres, neophodno je imati dva simultana prevodioca, koja će se naizmenično smenjivati.

Simultani prevodilac u situacijama posebno osjetljive atmosfere nije samo osoba koja poznaje dva jezika, već osoba koja posjeduje veštinu da reči izgovorene na jednom jeziku trenutno prenese u drugi jezik prilagođavajući ih duhu tog jezika, na način da onaj kome je poruka upućena stekne utisak da su te reči izvorno tako izgovorene na jeziku prevoda. Najveća prednost simultanog prevođenja jeste ušteda vremena obzirom da prevod teče skoro istovremeno sa izvornim izlaganjem, te samim tim nema usporavanja toka događaja. Od svih vrsta prevođenja, simultano se smatra s jedne strane najnapornijim, a s druge, ako se obavlja valjano, najkvalitetnijim vidom prevođenja.

Ako planirate konferenciju ili seminar, pošaljite nam upit mejlom ili popunite obrazac za besplatnu procenu a mi ćemo pripremiti ponudu za Vas. Prevodilačka agencija LEXICA brine o detaljima i stoji Vam na raspolaganju kako sa iskusnim prevodiocima tako i sa tehničkom podrškom, od početka do završetka događaja.

Za odgovore na sva pitanja pozovite ili pošaljite poruku.